Fördröjd tarmundersökning – Akademiska sjukhuset

2024-04-08

Anmälan rör en patient som hänvisats från vårdcentral till Akademiska sjukhuset för en tarmundersökning inom sex veckor. Undersökningen blev inte av förrän efter åtta månader och då blev patienten diagnosticerad med en elakartad tumör.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att prioriteringen av undersökningen inte följts och att sjukhuset har för långa väntetider till endoskopiska tarmundersökningar. Nu vidtar sjukhuset flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare