Fördröjd tarmundersökning – Akademiska sjukhuset

2024-04-10

Anmälan rör en patient som internremitterats till en tarmundersökning med undersökningstid inom fyra veckor. Undersökningen blev inte av förrän efter drygt fyra månader och patienten diagnosticerades då med en elakartad tumör.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att prioriteringen av undersökningen inte följts och att sjukhuset har för långa väntetider till endoskopiska tarmundersökningar. Sjukhuset vidtar nu flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare