Fördröjd vård - Akademiska sjukhuset

2024-05-06

Anmälan rör en patient med konstaterad blodförgiftning. Vistelsetiden på akutmottagningen i väntan på vårdplats blev lång och följden blev bristande övervakning och vätskebehandling. Patienten drabbades av flera komplikationer och avled efter en lång vårdtid.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att patienten borde ha blivit föremål för mer intensiv vätsketerapi och tätare övervakning samt överflyttning till högre vårdnivå tidigare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare