Försenad diabetesdiagnos hos barn - Nära vård och hälsa

2024-03-07

Barn i förskoleåldern med ökade urinmängder där symtomen inte bedömdes som akuta i telefonrådgivningen. Besöket hos läkare blev därför fördröjt och även hanteringen av provsvaret.

Internutredning

Misstanke om diabetes hos barn skall handläggas omgående och i detta fall försenades diagnosen påtagligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Kristina Okembia Jonsson

Chefsläkare