Försenad undersökning - Akademiska sjukhuset

2024-06-12

Anmälan rör en patient med nydebuterad diabetes, förhöjda leverprover och ryggsmärta. Distriktsläkaren skrev en remiss för skiktröntgen av magen, som genomfördes. På röntgen sågs en väggförtjockning i cekum, vilket är en del av tarmen. Distriktsläkaren skickade då en remiss till endoskopimottagningen för vidare utredning och undersökning. Patienten kallades efter lång väntetid för undersökning av tarmen, men tarmen var då inte rengjord. Patienten fick därför en ny tid senare. När undersökningen väl genomfördes visade den en tumör i cekum.

Internutredning

Internutredning  påvisade långa väntetider till koloskopiundersökningar, vilket fördröjde upptäckten av tumören. Verksamheten arbetar aktivt för att minska väntetiden, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare