Förväxling av patientidentitet - Akademiska sjukhuset

2024-01-24

Anmälan rör en patient som vårdades på Akademiska sjukhuset på grund av sjukdom i bukspottkörteln. Patienten skulle genomgå en ERCP- för att diagnostisera och behandla sin sjukdom. I samband med undersökningen skickades prov på cytologi samt cancermarkörer. Det uppmärksammades efter något dygn att remisserna var skrivna på fel patient. Man kontaktade laboratoriet för att åtgärda den felaktiga märkningen av proverna.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att patientens namn och personnummer inte har kontrollerats enligt sedvanlig rutin. Man har här frångått vedertagen rutin gällande identitetskontroll. Verksamheten ser över rutinerna kring identitetskontroll, för att säkerställa att de efterlevs.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

 Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare