Hjärtstopp efter HIPEC operation - Akademiska sjukhuset

2024-01-09

Anmälan rör patient som vårdades på Akademiska sjukhuset för en gynekologisk cancer. Patienten opererades med omfattande cytoreduktiv kirurgi med HIPEC behandling, vilket innebär att man sköljer buken med cellgifter i samband med kirurgin. Efter operationen fick patienten ont till vänster under revbenen samt lägre syremättnad i blodet. Detta bedömdes bero på smärta efter drän, och patienten fick smärtstillande behandling. Patienten drabbades sedan av hjärtstopp och avled i samband med detta. Vid obduktion bedömdes dödsorsaken bero på antingen arytmi eller tidig hjärtinfarkt.

Internutredning 

Sjukhusets internutredning visar att smärtan under revbenen bedömdes som smärta efter operation, och inga andra diagnoser övervägdes. Patienten kontrollerades enligt sedvanlig rutin efter denna typ av operation, men borde ha intensifierats i detta fall. Verksamheten ser över rutinerna för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

 Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare