Högt intracerebralt tryck - Akademiska sjukhuset

2024-06-17

Anmälan rör ett tidigare friskt barn som sökte på barnakuten för huvudvärk. Röntgen av hjärnan samt neurologisk undersökning visade inget onormalt. Barnet skickades hem. Nästa dag återkom barnet till akuten, där det fick kramper och fördes till intensiven. Akut operation genomfördes med installation av en tryckmätare i hjärnan. Barnet hade ett högt intrakraniellt tryck. Trots vård försämrades barnets tillstånd och det avled. Diagnosen var hjärninflammation orsakad av TBE.

Internutredning

Sjukhusets internutredning påvisade svårigheter att ställa diagnos och verksamheten ser över sina rutiner, för att säkerställa patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare