Komplikation efter tappning av lungsäck – Akademiska sjukhuset

2024-04-12

Anmälan rör en patient med hjärtsvikt och förmaksflimmer som vårdades på grund av lunginflammation och vätska i lungsäcken. Patienten fick ett dränage inlagt i höger lungsäck. Dränaget åkte ut ofrivilligt i samband med gångträning och patienten försämrades därefter gradvis i sin andning och i sitt blodtryck. Några timmar senare konstateras att patienten drabbats av en allvarlig blödning i lungsäcken vilket är en ovanlig komplikation till dränageinläggning. Trots thoraxkirurgiska insatser gick inte patientens liv att rädda.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att de åtgärder som vidtogs i samband med att dränaget åkte ut och patientens tillstånd försämrades inte var tillräckliga och att experthjälp påkallades för sent.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare