Missad bukspottkörtelcancerdiagnos, Akademiska sjukhuset

2024-04-19

Anmälan rör en patient som tidigare behandlats för en njurcancer, och genomgick årliga bukdatortomografikontroller efter behandlingen. Vid den senaste kontrollen rapporterades inget återfall av njurcancer, men en avvikande kontrastuppladdning observerades i bukspottkörteln. Detta tolkades av läkaren som att undersökningen var normal. Några månader senare sökte patienten för en infektion och en ny buktomografi avslöjade tydligt bukspottkörtelcancer med metastaser. Tyvärr avled patienten av sjukdomen.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visade att bukspottkörtelcancern hade kunnat misstänkas tidigare vid granskning av röntgenbilderna. Röntgenavdelningen reviderar sina svarsrutiner för att tydligare kommunicera misstankar och vid allvarliga fynd kommer de att kontakta remittenten för ytterligare utredning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare