Missad urinodling - Akademiska sjukhuset

2024-03-11

Anmälan rör en patient som under förlossningen utvecklade blodförgiftning till följd av en urinvägsinfektion. Blodförgiftningen ledde till en allvarlig komplikation i form av bestående njurskada.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att patienten under graviditeten hade en känd symtomfri urinvägsinfektion som inte behandlades vilket inte är enligt gällande rutin.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare