Perianal abcess - Akademiska sjukhuset

2024-06-05

Anmälan rör en patient som sökte akutmottagningen för smärta i ändtarmen och lades in för operation av en misstänkt perianal abscess. Under operationen sprack abscessen spontant och det rann ut var. Patienten skrevs ut till hemmet med uppföljning på mottagningen. Patienten sökte dock upprepade gånger akut då abscessen återkommande sprack. Vid sista besöket undersöktes slutmuskeln och man upptäckte att den har blivit förstörd på grund av infektionen. En stomi lades upp för att förbättra sårläkningen.

Internutredning

Internutredning påvisar vikten av att tidigt gå in och göra en adekvat dränering av abcessen.  I detta fall är destruktionen av sfinktern relaterad till att abcessen inte blev dränerad i tid. Verksamheten ser över rutinerna, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare