Portatrombos - Akademiska sjukhuset

2024-07-01

Anmälan rör en patient som sökte på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset med magont, feber, kräkningar och diarré. På akuten försämrades patientens tillstånd med lågt blodtryck och flyttades till intensivvårdsavdelningen. En skiktröntgen av magen visade ödematösa tarmar och patienten bedömdes ha gastroenterit. Patienten försämrades återigen med ökande smärtor i magen. Vid ny granskning av skiktröntgen upptäcktes en portatrombos. Patienten behandlades med trombolys samt TIPS (operation där ett rör sätts in för att förbättra blodflödet genom levern och minska det förhöjda trycket), vilket hade god effekt. Dock utvecklade patienten en bukcompartmentsyndrom, och opererades varvid en del av tunntarmen togs bort. Patienten förbättrades och kunde skrivas ut till hemmet.

Internutredning

Internutredning visade på att man missade diagnosen portatrombos initialt, både vid den kliniska bedömningen samt röntgenbedömningen. Även behandlingen fördröjdes. Verksamheten inför rutinerna kring misstänkt portatrombos, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare