Postoperativ blödning - Akademiska sjukhuset

2024-02-11

Anmälan rör en patient med ett flertal sjukdomar, som sökte akutmottagningen för ont i magen sedan 2 dagar tillbaka. Röntgen och blodprover visade misstänkt gallblåseinflammation och patienten opererades för detta. Efter operationen var patienten initialt välmående. Efter några timmar blev patienten yr, fick lågt blodtryck och sjunkande blodvärde. Patienten ordinerades blod och vätska in i blodbanan och röntgen av magen beställdes. På väg till röntgen fick patienten hjärtstopp och trots återupplivningsförsök gick inte patientens liv att rädda.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visade att postoperativ blödning inte uppmärksammades i tidigt skede. Verksamheten ser över rutinerna och man informerar personalgrupperna, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.  

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare