Tarmperforation i samband med lavemang - Akademiska sjukhuset

2024-04-26

En multisjuk patient med förstoppningsproblematik ordineras lavemang. I samband med att lavemanget ges uppstår en skada på tarmen. Skadan bidrar till att patienten försämras och senare avlider.

Internutredning

Den interna utredningen visar att kunskapen kring den sorts lavemang som ordinerats var bristfällig på aktuell enhet men att föreliggande rutiner hade följts.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare