Vävnadsprov skickat på fel patient - Akademiska sjukhuset

2024-05-29

Anmälan rör en patient som planerades för operation på grund av framfall. Operationen utfördes komplikationsfritt, och ett mikroskopiskt prov togs på en förändring som sågs. När svar på analysen av förändringen anlände upptäckte den opererande läkaren att svaret var på en annan patient med samma namn. Detta hanterades, och ingen patient kom till skada.

Internutredning

Internutredningen påvisar att etikett var utskriven på fel patient och patientens identitet hade inte kontrollerats enligt rutin. Verksamheten ser över rutinerna, detta för att öka patientsäkerheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare