Rupturerat aortaaneurysm, Akademiska sjukhuset

2023-06-09

Anmälan rör en patient som inkommer till Akutmottagningen med ambulans på grund av buksmärta och svimning. Patienten har ett känt aortaaneurysm. Remiss skickas till röntgen för akut skiktröntgen av buken, och patienten får komma till röntgen efter en timme. Röntgensvaret kommer jourläkaren till handa efter ytterligare 1.5 timmar. Röntgenjouren återkopplade inte svaret till jourläkare på akuten, utan jourläkare upptäcker detta i journalsystemet. Röntgen visar rupturerat aortaanerysm och patienten opereras akut.

Internutredning

I detta fall brister det i befintlig rutin, där akuta undersökningsfynd utan fördröjning ska rapporteras per telefon till remitterande läkare. Verksamheten ser över och tydliggör rutiner kring återkoppling gällande akuta röntgensvar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontaktperson

Ulla Olsson-Strömberg, chefsläkare

Telefon: 018-611 00 00