Akut kejsarsnitt med hörselnedsättning hos barnet, Akademiska sjukhuset

2023-04-03

Anmälan rör en kvinna som är omföderska. Under sista graviditeten diagnostiserad med preeklampsi. Kvinnan inkommer till förlossningen vecka 32, då hon haft en blödning. Man undersöker med CTG samt ultraljud, och ser att barnet har dåliga fosterljud. Man utför akut kejsarsnitt och konstaterar då placentaavlossning. Barnet omhändertas på neonatalavdelning. Barnet fick en lindrig hörselnedsättning och följs upp för det inom barnsjukvården.

Internutredning

Sjukhusets internutredning påvisar att rutinerna är otydliga kring patienter med blödning sent i graviditeten. I detta fall borde kvinnan handlagts mer skyndsamt. Verksamheten ser även över rutiner kring handläggning av blödning i sen graviditet, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg granskar 

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson-Strömberg, chefsläkare

Telefon: 018-611 00 00