Akut kejsarsnitt på grund av placentaavlossning, Akademiska sjukhuset

2023-03-10

Anmälan rör en kvinna som är omföderska som tidigare är förlöst med kejsarsnitt. Hon har planerad tid för kejsarsnitt även denna gång. Kvinnan inkommer dock akut med misstänkt vattenavgång och värk. Hon läggs in för observation, men hemskrivs dagen efter då bedömningen är att hon haft förvärkar, och bedömningen är att det inte finns indikation att tidigarelägga kejsarsnittet. Kvinnan återkommer senare samma kväll, och läggs då åter in. Hon får senare blödningar, och man utför då akut kejsarsnitt, där man konstaterar placentaavlossning. Barnet föds med svår syrebrist och avlider.

Internutredning

Sjukhusets internutredning påvisar att handläggningen av misstänkt vattenavgång i fullgången tid med misstänkt vattenavgång måste förtydligas. Verksamheten ser även över rutiner kring handläggning av oklar blödning samt larmrutinerna, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare