Allvarlig förlossningskomplikation, Akademiska sjukhuset

2023-02-22

Anmälan rör en förstfödande kvinna med fullgången graviditet. Patienten inkommer akut till förlossningsavdelningen på grund av blödning. Undersökning visar nedsatta fosterljud och patienten förlöses med kejsarsnitt 90 minuter efter ankomst till förlossningsavdelningen. Barnet är mycket medtaget och avlider efter 48 timmar.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att händelseförloppet och utgången berodde på något som kallas för föreliggande blodkärl (vasa previa). Detta tillstånd ger upphov till en fosterblödning som kräver urakut handläggning. Ursprunget till blödningen kan diagnosticeras genom så kallad vasa previa-test. Något som inte utfördes i det aktuella fallet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Telefon: 018-611 00 00

Johan Lugnegård

Chefsläkare