Allvarlig komplikation i samband med öronoperation, Akademiska sjukhuset

2023-02-22

Anmälan rör en äldre patient med grav hörselnedsättning. Efter utredning har patienten accepterats för avancerad hörselkirurgi med så kallat cochleaimplantat. Under operationen uppstår en blödning som uppfattas utgå från skallbenet. När patienten ska väckas efter narkosen är patienten inte väckbar. En akut röntgenundersökning visar en blödning under hårda hjärnhinnan. Patienten genomgår en ny operation med utrymning av blödningen men patientens hjärnskada är omfattande och patienten avlider.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att blödningen misstolkades komma från skallbenet. Det framkommer även att informationsutbytet mellan operatör och narkospersonal samt med den postoperativa vården inte var tillräckligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare