Allvarligt falltrauma, Akademiska sjukhuset

2023-05-23

Anmälan rör en patient som inkommer akut efter att ha fallit från en stege. Omfattande röntgenundersökning påvisar inga skador och patienten är efter observation akutmottagningen opåverkad och återvänder hem. Ett dygn senare larmas ambulans till hemmet ånyo då patienten svimmat. Livräddande insatser görs på plats och patienten transporteras till Akademiska Sjukhuset. Trots omfattande intensivvård går inte patientens liv att rädda.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att svaret på röntgenundersökningen ändrats vid eftergranskning och att det förelåg flera revbensfrakturer samt även frakturer på två kotkroppars sidoutskott. Enligt rutin ska förändrade röntgensvar meddelas muntligt vilket inte gjordes i detta fall.  Skadorna hade sannolikt medfört att patienten hade lagts in för operation vilket hade kunnat medföra en annan utgång.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare