Bristande kontroll gällande överkänslighet vid ordination av läkemedel, Akademiska sjukhuset

2023-06-26

Anmälan rör en patient som inkommer på grund av ont i magen. Patienten genomgår undersökningar och blodprovstagning, samt ordineras smärtlindring. Patienten har flera överkänsligheter, vilket inte var fullständigt noterat i journalen. Hen har smärtlindrats med Morfin vilket inte har full effekt. Sjuksköterskan får en muntlig ordination, och ger läkemedlet innan hen öppnat journalen. Patienten får en allergisk reaktion med anafylaxi , och får adekvat behandling för den, och har inga kvarstående men.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att det är oerhört viktigt att alla överkänslighetsreaktioner är rätt noterade i journalen i den så kallade uppmärksamhetssignalen. Denna är lätt och snabb att hitta. Man behöver också ha kännedom om korsallergier. Verksamheten ser över och tydliggör rutiner kring detta.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare