Buktumör, laparotomi hos litet barn , Akademiska sjukhuset

2023-06-26

Anmälan rör ett spädbarn med en oklar buktumör. Vid provtagning (biopsi) av tumören uppstår en blödning som hanteras. Vid kontrolloperation två dygn senare ses inte någon pågående blödning och man beslutar att avstå från ytterligare operation i väntan på provsvar. Patienten transporteras med flyg till hemsjukhuset. Vid ankomst till hemsjukhuset är patienten kraftigt påverkad och man konstaterar en stor blödning i tumören som kräver omgående kirurgi.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att det fanns i brister dels i valet av vårdnivå och ansvarsfördelning på Akademiska Barnsjukhuset, dels i planeringen av hemtransporten. Utredningen har gjorts i samverkan med ansvarigt hemsjukhus.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare