Felmedicinering, Akademiska sjukhuset

2023-05-23

Anmälan rör en patient under palliativ vård som får felaktigt administrerad smärtlindring. Patienten ordinerades ett smärtlindrande preparat för intravenöst bruk men av misstag injicerades en mixtur avsedd för intag via munnen.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att ansvarig sjuksköterska av misstag tillrett och spätt en mixtur avsedd för intag via munnen och därefter injicerat densamma intravenöst vilket innebär en risk för infektion och felaktig dosering. Det är oklart om patienten tog någon skada av det inträffade.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare