För hög dos läkemedel, Akademiska sjukhuset

2023-03-10

Anmälan rör ett barn som övervakas på barnuppvakningsavdelningen efter att ha fått ett thoraxdränage inopererat. Läkare har ordinerat antibiotika två gånger dagligen. Barnet ska överflyttas från uppvakningsavdelningen till vårdavdelningen och sjuksköterska väljer att iordningsställa och administrera antibiotika innan barnet överflyttas till vårdavdelningen. Då sjuksköterskan är ovan med den aktuella antibiotikan och dess spädning, samt aktuellt journalsystem, så blir den administrerade dosen alltför hög. Detta uppmärksammas när barnet anländer till vårdavdelningen. Det administrerade antibiotikat har dock låg toxicitet, och barnet tar inte någon skada.

Internutredning

Barnuppvakningsavdelningen har genomfört riktade utbildningsinsatser och skärpt rutinerna, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare