Fördröjd behandling, Akademiska sjukhuset

2023-04-21

Anmälan rör en komplicerad förlossning där barnet drabbas av en svår infektion och senare avlider trots intensivvård. Modern har också en infektion där behandlingen blir fördröjd vilket leder till blodförgiftning och förlängd vårdtid.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att modern omgående skulle ha fått samma antibiotikabehandling som barnet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare