Fördröjd behandling, Akademiska sjukhuset

2023-05-10

Anmälan rör en patient vars anhörig larmade ambulans på grund av hög feber och allmänpåverkan. I hemmet bedömdes patienten lida av Covid eller influensa och patienten transporterades inte in till sjukhus. 12 timmar senare tar anhörig själv med patienten till sjukhus. Patienten är då medtagen och diagnosticeras senare med en allvarlig hjärninflammation. Trots intensivvård avlider patienten.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att patientens tillstånd borde ha föranlett transport till sjukhus. Ambulanssjukvården etablerar nu ett tydligare läkarstöd för bedömning av patienter där ambulanspersonalen behöver stöd i sina bedömningar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare