Fördröjd canceroperation, Akademiska sjukhuset

2023-07-03

Anmälan rör en patient som kontrollerats för en tumörsjukdom. Vid röntgenkontroll noteras att tumören vuxit och man beslutar att operera patienten. Till följd av olyckliga omständigheter bland annat beroende på bemanningsproblem relaterade till pågående pandemi fördröjs operationen. Patienten genomgår operationen som bedöms vara lyckad.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att fördröjningen uppstod till följd av resursbrist betingad av pandemin. Det fanns även andra omständigheter såsom patientens önskan att avvakta med operationen i väntan på utvidgad utredning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.  

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare