Fördröjning av röntgensvar Akademiska sjukhuset

2023-09-25

Anmälan rör ett barn som remitteras för magnetkameraundersökning av ryggen på grund av ett intraspinalt lipom. Undersökningen görs först 9 månader senare och när svaret kommer har den remitterande läkaren avslutat sin anställning. Detta gör att det dröjer ytterligare tills patienten och föräldrarna får svar på undersökningen.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att det finns ett sätt att omdirigera svar till annan läkare vid avslut av tjänst, men att detta inte är känt inom alla verksamheter. Ett stort arbete är startat kring utveckling av patientjournalsystemet kring beställning och svar av röntgenundersökningar, för att säkerställa att detta inte upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare