Fördröjt provsvar och operation , Akademiska sjukhuset

2023-12-22

Anmälan rör en patient med cellförändringar. I den fortsatta utredningen skedde dels en fördröjning av mikroskopisk undersökning av ett cellprov samt vidare en fördröjning av den operation som planerades till följd av cellförändringarna.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att svarstiderna för cellprovet översteg det normala och att ansvarig läkare inte informerades om fördröjningen. Orsaken till den fördröjda operationen härleds till ofullständiga data i operationsanmälan samt patientens eget önskemål om uppskjuten operation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare