Främmande kropp i luftväg, Akademiska sjukhuset

2023-04-25

Anmälan rör ett tidigare friskt barn. Barnet debuterar med hosta och feber och söker barnakuten för detta. Barnet bedöms ha bronkit och pseudokrupp. Föräldrarna söker med barnet upprepade gånger vården, samt bedöms även på barnspecialistmottagningen och öron – näsa- hals kliniken. Flertalet undersökningar utförs som led i utredningen, bland annat röntgen av lungorna men inte skiktröntgen. 2,5 år efter att man uppsökt vården första gången görs en skiktröntgen av lungorna. Man upptäcker då en plastleksak i ena lungan. Barnet opereras och man tar bort denna, och därefter blir barnet besvärsfritt.

Internutredning

Verksamheten påminner kollegorna om att främmande kropp alltid ska misstänkas även hos äldre barn , detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare