Infektion i ryggkota, Akademiska sjukhuset

2023-05-29

Anmälan rör en patient som vårdas på Akademiska sjukhuset för blodförgiftning. Mot slutet av vårdtiden har patienten smärtor i ljumske samt trötthet och aptitlöshet. Man röntgar njurar och rygg. I röntgensvaret påtalas små bölder, samt infektion i ryggkotan. Detta beskrivs dock inte i journalanteckning när patienten byter vårdform, och därför missas behandling med antibiotika. Patienten får återinläggas på Akademiska för att få rätt behandling med antibiotika.

Internutredning

Verksamheten ser över och tydliggör rutiner kring återkoppling gällande röntgensvar. Även röntgenavdelningen ser över sina svarsrutiner, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare