Information om bråck på hjärnan missades, Nära vård och hälsa

2023-01-25

Anmälan gäller en patient med flera sjukdomar och känt bråck(aneurysm) på hjärnan som söker på vårdcentral för yrsel, kräkningar och huvudvärk. Informationen om bråcket missas i journal och framförs ej av patienten. Mest fokus läggs på misstänkt magblödning då patienten uppgett blod i kräkningar. Läggs in akut en vecka senare med hjärnblödning orsakat av bråcket. Om patienten kommit in tidigare för åtgärd hade eventuellt förloppet blivit gynsammare för patienten.

Internutredning

Sjukhistorien är central i bedömningen av en patient och att läsa tidigare journalanteckningar är mycket viktigt för ett patientsäkert arbetssätt. Läkaren påminns om att alltid följa rutinen att läsa även sjukhusets journal. Ärendet sprids för lärande till personalen för att undvika upprepning och förtydliga vikten av att följa rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Kristina Okembia Jonsson

Chefsläkare