Komplikation vid inläggning av piccline, Akademiska sjukhuset

2023-04-24

Anmälan rör ett underburet barn som får en centralt placerad piccline. Vid radiologisk kontroll anses den ligga bra, och ingen justering görs. Barnet försämras under natten med upprepade andningsuppehåll och stigande syrgasbehov. Med anledning av försämringen utförs röntgen och ultraljud av hjärtat, som visar vätska i hjärtsäcken. Man lägger ett dränage och tömmer vätskan. Det framkommer att picclinen perforerat förmaket i hjärta, och parenteral nutrition läckt ut i hjärtsäcken. Barnet återhämtar sig väl och bedöms vara i sitt normaltillstånd fyra dagar senare.

Internutredning

Verksamheten ser över rutiner kring piccline läggning, samt att man inför ny rutin med extra granskning av röntgen bilder efter inläggningen, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare