Långvarig hypoglykemi, Lasarettet i Enköping

2023-10-30

Händelsen rör en patient som vårdades på Lasarettet i Enköping, på grund av en svår infektion. Patienten hade även diabetes mellitus, typ 2 och var insulinbehandlad. Patienten blev under vårdtiden låg i blodsocker och detta noterades först efter några timmars fördröjning. Detta har medfört en onödig risk för patienten då låg blodsockernivå kan vara skadligt.

Internutredning

Vårdgivare har gjort en händelseanalys av det inträffade. Utredningen visar att det har saknats skriftlig rutin för insulinbehandling och blodsockerkontroll på den aktuella avdelningen. Denna brist ska nu åtgärdas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.