Levertransplantation, Akademiska sjukhuset

2023-11-02

Anmälan rör ett barn som föddes i vecka 39 efter en normal graviditetslängd. Vid 3 dagars ålder utvecklade barnet diarréer och lades in för utredning. Vid 10 dagars ålder fick barnet gulsot med förhöjda levervärden. Man gjorde ett ultraljud av levern och bedömde att detta var normalt. Barnets gulsot utreddes i samråd med läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Leverbiopsi samt gallvägsscintigrafi gjordes på Astrid Lindgrens barnsjukhus efter en tid och denna visade gallvägsatresi. Barnet opererades enligt metoden Kasai, utvecklade efter det leversvikt med komplikationer och fick sedan genomgå en levertransplantation. Tyvärr drabbades barnet av postoperativa komplikationer och avled.

Internutredning

Sjukhusets internutredning är utförd tillsammans med extern granskare i detta komplexa fall. De har lyft att involverad leverexpertis borde tagit en mer aktiv roll vid första kontakten. Utredningen har inte identifierat uppenbara risker, varför åtgärden blir att dela med sig av erfarenheten från fallet för att öka den samlade kunskapen kring gallvägsatresi.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare