Löstagbar del av salivsug lossnade under behandling, Folktandvården

2023-02-13

I samband med en tandvårdsbehandling förlorades en avtagbar plasttopp på en salivsug i en patients svalg. Försök att avlägsna den misslyckades. Patienten blev orolig men inte skadad. Hen skickades till sjukvården som uteslöt att den kommit ned i luftvägarna. Patienten fick omgående åka hem och är fullt återställd.

Internutredning

Salivsugen var en CE-märkt sug som köpts in som ersättningsvara i stället för en upphandlad, restnoterad liknande salivsug. Det framgår att varken beställare eller personal kände till att toppen på sugen var avtagbar utan trodde att den var fastsvetsad. Den medicintekniska produkten anmäldes omgående till Läkemedelsverket för utredning och information om det inträffade har spridits inom hela Folktandvården. Information ska även ges i chefsläkarnätverket för spridning om det inträffade inom Region Uppsala smt till Sveriges övriga Folktandvårdsorganisationer.

Patienten omhändertogs omedelbart och är fullt återställd.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Anna-Cari Lindh

Cheftandläkare