Mag-tarmblödning med fatal utgång, Akademiska sjukhuset

2023-06-26

Anmälan rör en äldre patient med flera sjukdomar samt behandling med blodförtunnande läkemedel. Patienten inkommer till akutmottagningen på grund av buksmärtor och blodig kräkning. Patienten får sedvanlig behandling med bland annat sond och intravenös vätskebehandling. Patienten planeras för gastroskopi (magsäcksundersökning) kommande morgon. I väntan på undersökningen drabbas patienten av blodiga diarréer och blir allmänpåverkad. Patienten förbättras dock efter blodtransfusion. Under pågående undersökning noteras blödning från magsäcken som behandlas. Under pågående behandling drabbas patienten av hjärtstopp och avlider.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att det fanns i brister i överrapporteringen av patienten mellan olika vårdlag och personalkategorier. Det fanns även brister i val av vårdnivå samt väntetid på den planerade undersökningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare