Metalledare i bukhåla hos barn, Akademiska sjukhuset

2023-01-01

Anmälan rör ett barn som fick PICC-line på operation. Under operationen var det svårt att få infarten på plats. Barnet drabbades senare av en infektion i lungan. Vid röntgenundersökningen ses misstanke om en främmande kropp. Barnet opereras och man hittar då en metalledare i buken som sannolikt är en rest från PICC-line inläggningen.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna kring inläggning av PICC-line, detta för optimal patientsäkerhet. Läkemedelsverket är även informerat gällande händelsen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare