Missad metastas vid kontrollröntgen, Akademiska sjukhuset

2023-01-09

Anmälan rör en patient med njurtumör, som opereras. Kontrollröntgen görs med datortomografi direkt efter operationen samt efter ytterligare 2 månader. Man ser då inga metastaser. Vid kontrollröntgen 6 månader efter operationen ses dock en metastas. Vid eftergranskning av röntgenbilderna direkt efter operation samt 2 månader ses denna metastas redan då. Det har skett 6 mån fördröjning gällande diagnos av metastas.

Internutredning

Röntgenavdelningen skärper rutinerna vid granskning av röntgenbilder, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare