Missade remisser för uppföljning av malignt melanom, Akademiska sjukhuset

2023-04-03

Anmälan rör en patient som opererades 2020 för malignt melanom. Remiss för uppföljning till hudmottagningen skickades aldrig, och remiss till onkologen skrevs, men skickades inte. Därför utfördes inga kontroller efter operationen. I mars 2022 söker patienten på sin vårdcentral, för knölar runt operationsområdet. PAD samt PET CT visar metastaser av malignt melanom.

Internutredning

Bristande rutin för postoperativ uppföljning samt mänskliga faktorn är orsaken till denna fördröjning. Verksamheten ser över remisshanteringen, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare