Misstag vid tolkning av röntgenbilder, Akademiska sjukhuset

2023-02-13

Anmälan rör en patient med tumörsjukdom som genomgått upprepade röntgenundersökningar. Först vid eftergranskning av bilderna framkommer att tumörförändringar funnits sedan 15 månader men inte uppmärksammats vid den ursprungliga bedömningen av bilderna.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar på ett så kallat diagnostiskt misstag. Bild och funktionsmedicinskt centrum arbetar ständigt med rutiner för att minska andelen diagnostiska misstag.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare

Hitta på sidan