Omfattande tandutdragningar av molarer på ett klass II:II-bett som medfört en större tillbakabildning av käkbenet än förväntat, Folktandvården

2023-04-21

Patient önskade få sina tänder restaurerade efter många års mindre lagningar. Tandläkaren rekommenderade extraktion (tandutdragning) av samtliga molarer i ett klass II:II-bett utan föregående terapiplanering tillsammans med protetiker. Efter extraktionerna har bettet fallit samman och alveolarbenet tillbakabildats så att stöd för såväl avtagbar protetik som implantat saknas. Patienten är nu i behov av mycket mer omfattande vård än om tänderna behållits och försetts med fast protetik. Patienten är omhändertagen av folktandvårdens specialisttandvård. Därtill finns brister i journalföringen. Tandläkaren arbetar inte längre kvar i Region Uppsala. Nya arbetsgivaren är informerad och ger stöd och handledning.

Internutredning

  • Folktandvården informerar samtliga medarbetare om det inträffade och förstärker rutinerna gällande journalföring.
  • Fler mallar för daganteckningar kommer att tas fram och implementeras. Dessa kommer att utgöra ett stöd för behandlarna.
  • Vikten av gemensam terapiplanering lyfts.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Anna-Cari Lindh

Cheftandläkare