Rupturerat aoortaanerysm med hjärtstopp, Akademiska sjukhuset

2023-06-09

Anmälan rör en patient som söker akut på Akademiska sjukhuset med plötslig debut av bröstsmärta och illamående. Symptomen beskrevs som rörelseutlösta. Patienten hade haft en liknande episod två dagar innan, men sökte då inte sjukvården. Läkare på akuten gör noggrann undersökning, tar EKG samt blodprover för hjärtinfarktmarkörer. Ingen av dessa pekade mot hjärtinfarkt. Vid undersökningen av patienten har denna ont över axelleden och man bedömer att patientens smärta härrör därifrån. Patienten får gå hem. Cirka en vecka senare inkommer patienten med hjärtstopp. Trots HLR samt ECMO går patientens liv inte att rädda. Obduktion visar ett rupturerat aortaanerysm som dödsorsak.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att läkare på akutmottagningen misstolkade symptomen i detta fall, och denne borde ha konsulterat mer erfaren kollega. Om läkare haft diagnosen aortaanerysm i åtanke när patienten sökte akutsjukvården, hade det kunnat medfört en annan utgång. Verksamheten ser över och tydliggör rutiner, samt utför utbildningsinsatser kring handläggningen av dessa patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare