Skada på leverartär i samband med akutoperation, Akademiska sjukhuset

2023-06-02

Anmälan rör en patient som överförs till Akademiska sjukhuset från annat sjukhus för specialistvård. Detta på grund av att magsäcken har hamnat i thorax, och det behöver åtgärdas med operation. Då patienten är välmående vid ankomsten till Akademiska sjukhuset väljer man att avvakta med denna tekniskt krävande operation till efter helgen. Dock kan inte operationen utföras förrän sent på eftermiddagen följande vardag. Patienten får i samband med operationen en plötslig blödning, som stillades. I samband med det stängs kärl av accidentellt till delar av levern. Ett dygn senare försämras patientens tillstånd med smärta, feber och frossa. Patienten reopereras, och man upptäcker att kärlförsörjningen inte fungerar till en del av levern, varför denna del måste opereras bort. Efter några dagars intensivvård kan patienten återföras till hemortssjukhuset.

Internutredning

Verksamheten ser över och tydliggör rutiner kring medicinsk prioritering av operationstiderna, detta för att säkerställa rätt kompetens vid komplicerade operationer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare

Hitta på sidan