Syrebrist hos nyfött barn, Akademiska sjukhuset

2023-01-30

Anmälan rör en kvinna som är omföderska. Hon inkommer till förlossningen på grund av värkar och vattenavgång. Hon beskriver minskade fosterrörelser och att hon haft feber under gårdagen. CTG kurva kopplas, vilken bedöms som avvikande, dock är den patologisk. Det görs en bristfällig riskbedömning då det föreligger flera riskfaktorer i detta läge. Patienten förlöses med sugklocka och barnet föds med grav syrebrist. Barnet vårdas på neonatalavdelning initialt, men återhämtar sig fint och skrivs ut därifrån.

Internutredning

Verksamheten ser nu över rutinerna kring riskbedömningar och tolkning av CTG, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare