Utebliven kallelse som lett till tjocktarmscancer, Akademiska sjukhuset

2023-01-16

Anmälan rör en patient som följts regelbundet med kontroll skopier på grund av tidigare multipla polyper i tarmen. Patienten avslutades för nio år sedan gällande kontrollerna. Patienten söker dock hos husläkare för cirka ett år sedan. Husläkaren skriver en remiss för skopi av tarmen. Man hittar vid undersökningen cancer i tjocktarmen, för vilken patienten opereras.

Internutredning

Verksamheten ser över rutinerna kring riktlinjer av kontroll skopier hos patienter med polyper, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare