Utebliven strålbehandling, Akademiska sjukhuset

2023-02-28

Anmälan rör en patient med tumörsjukdom aktuell för strålbehandling. Strålbehandlingen ska riktas mot två olika områden men endast ett område behandlas vilket leder till att patienten utsätts för risk och får en förlängd vårdtid.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att ansvarig personal missat att planera för ett av de två aktuella strålfälten beroende på den mänskliga faktorn. Strålavdelningen har nu vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att minska risken för att misstaget upprepas.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare

Hitta på sidan