Uteblivet strokelarm vid oklar medvetslöshet, Lasarettet i Enköping

2023-01-14

Händelsen rör en patient som inkommer med ambulans till akutmottagningen på grund oklar medvetslöshet. På grund av patientens tillstånd borde akuta strokerutiner tillämpas samt neurolog konsulteras akut, men detta gjordes inte. Att avstå från denna rutin medförde en risk för vårdskada.

Internutredning

Händelseanalys visar behov av tydligare strokelarmrutiner prehospitalt, samt på akutmottagningen. Långsam hantering av överflyttning till Akademiska sjukhuset.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.